26/1/12

FALORDIETAS

NUEI (III)
A mesacha no aguardé a que lo biello respuliase, se debanté e salié corriendo con as greñas sueltas e chilando por tot o lucar:
-En a montaña d’as Tres Serols bi ha una fuen!

Totas as chens d’o lucar s’achuntón t’ascuitar a Nuei, e la mesacha lis rezenté cómo eba descubierto la fuen. Os lucareños creyón a la mesacha e por endicazión d’era pillón cultros e xadas e s’endrezón enta lo puesto en do i yera l’abozo. Era ranqué con as suyas mans l’abozo, e lo abenté sobre un zaborro dizindo:
-Ascape!, ascape!, esclafaz iste abozo.

Beluns esmicazón l’abozo con os cultros, e l’augua prenzipié a surtir por o forato, pero como yera chicotón en saleba mui poca.
-Bi ha que fer o forato más gran!, ascape, pillaz as xadas ta que l’augua pueda surtir bien.

En poco rato lo forato yera tan gran que i capeba una persona. L’augua prenzipié a baxar por a montaña e las chens, goyosas, cantaban e danzaban arredol d’a fuen. Pero una bolada d’aire se debanté e la mesacha desaparixié.
As chens no parón cuenta ascape de que la mesacha no i yera, e toz pensón que se’n yera baxata ta lo lucar. Pero en o lucar no i yera, la s’eba lebato lo biello zerrudo guardián d’a montaña.
-Te dizié que no ebas que dizir a garra chen lo d’a fuen, e tú te´n trayes a tot o mundo ta que ranquen l’abozo e faigan un gran forato. Agora te mataré! –chilé o biello.
-Si ye ta que las chens d’o mio lucar no pasen fambre ni sete, no me importa.
-Pos si creyes que morirás rapedo t’entibocas. Te chitaré ligata en a pinganeta, chusto debaxo de l’augua d’a fuen, asinas l’augua t’enrestirá e sufrirás muito tiempo.
-D’alcuerdo, pero te demando que me dixes tornar ta casa mía ta escar una persona que cusire a la mía mai e que lis de de chentar a los cochíns. –demandé la mesacha.
-Te dixo que te’n baigas, pero si no tornas bozaré a fuen e mataré a tota la chen d’o lucar. Cuan tornes, te chitas en a pinganeta, e l’augua ferá o suyo triballo.
Continará …
Nuei: Noche
Respuliase: respondiese
Os cultros: los cuchillos
As xadas: las azadas
Esclafaz: chafad
Beluns: algunos
Esmicazón: hicieron trizas
No parón cuenta: no se dieron cuenta
A garra chen: a nadie
T’entibocas: te equivocas
Chitaré: echaré
Ligata: atada
Enrestirá: embestirá
Escar: buscar
Bozaré: taponaré

No hay comentarios:

Publicar un comentario