9/8/13

FALORDIETASAS FLORS D’A ROSERA (III)
Una begata que s’enteré a mai, li encargué á la filla que tornase á bier á la suya chirmanastra. E li dié unas noballas ta que las apedecase en a tierra d’a mazeta con a punta t’alto. A filla se’n fue á la casa d’a chirmanastra e li dizié;
-Iste maitín he tresbatito un penchante e biengo á escar-lo por aquí.

A chirmanastra li dizié que no lo eban beyito, pero que lo escase si quereba por a casa. E era, aprobeité ta ficar as noballas en a mazeta, e dimpués, sacando lo penchante d’a suya pocha dizié;
-Aquí i ye, lo en trobé. –e se’n fue ta casa suya á dizir-li’n á la suya mai.

Plegué a nuei e asinas se fizon as doze saqué a mesacha la mazeta á la finestra e canté;
-Fillo d’o rei, biene ya
que as flors d’a rosera
florexitas son.

Aparixié o paxaro e prenzipié á esbolustrar-se en a tierra d’a mazeta, tasamen prenzipié á fer-lo, s’emplené de nafras, e era ascuité á suya boz que diziba;
-Ay, mala muller!, me has esnafrato! –e se’n fue bolando.

A mesacha, sin saper que pasaba, prenzipié á plorar sin poder aconortar-se. Tanto ploré que la rosera se ixuqué e tresbatié totas as suyas fuellas, e allora bide as noballas qu’eba meso á suya chirmanastra e, como yeran plenas de sangre, replequé por qué o paxaro se’n yera ito. Á suya tía, cuan s’enteré, li dizié;
-No plores más. Bístete de medico, pilla iste pote e bes-te-ne á bier á iste mesache que ye dolento en un castiello no luen de aqui, e cuan lo beigas li fas unas esfriegas con una pluma mullata en o charapote d’o pote que lebas.
E cuan se cure, te’n bes sin dizir qui yes.

Asinas lo fize a mesacha, tardé bels diyas en trobar o castiello. Consiguié bier á lo mesache, e lo reconoxié ascape pos n’eba o cuerpo pleno de talladuras. Li labé as nafras e lugo li unté con una pluma mullata en o charapote.
Continará …

Noballas: navajas
Apedecase: enterrase
Penchante: colgante
Escar-lo: buscarlo
Tasamen: escasamente
Nafras: heridas
Aconortar-se: consolarse
Se ixuqué: se secó
Tresbatié: perdió
Replequé: entendió
Talladuras: cortes
Charapote: brebaje