10/1/12

FALORDIETAS

A MESA D'OS TRES REIS
Bi ha una lienda que diz que los reis, condes u mandamases de turno d’os tres territorios (Aragón, Nabarra e Bearne) se achuntaban en a tuca que feba de buega u muga. Ixa muga ye la que se conoxe como Mesa d’os Tres Reis. Se diz que puyaban cada uno por as suyas tierras dica plegar a lo cobalto, e asinas, cadagún posato en o suyo territorio, fablaban e discutiban sobre los suyos problemas.
Yo no me prexino a dengún rei, por más que siga d’o sieglo XII, puyando-se-ne a parlar a una tuca que ye a más de 2.400 metros, sobatita por l’aire chelador d’o norte e sin denguna comodidá e con o risque de despeñar-se pero ...
En do si que se achuntón tres reis ye en o lucar de Fitero, buega d’os reinos de Castilla, Nabarra e Aragón.
Por ruego d’o Papa Celestino III s’achuntón en ixe lucar en 1.196 Alifonso VIII de Castiella, Alifonso II d’Aragón e Sancho VII de Nabarra ta empentar a chunión d’os reinos cristianos contra los moros (dizese d'os que biben u son d'o norte de Africa).
A lienda diz que yeran posatos arredol d’una mesa rotuna (cadagún en o suyo territorio), e que fizon una gran lifara; Nabarra lebé lo bin, Castiella los crapitos e Aragón as trunfas e condimentos.
Os tres reis i plegón a un acuerdo, lo de achuntar as tres casas en un solo reino por meyo de alianzas matrimonials. Solo que Sancho de Nabarra quereba que Alifonso de Castiella li’n tornase La Rioja, la Bureba e Araba. O rei castellano dizié que no li’n tornaba, e que ya no quereba achuntar-se. O rei aragonés fize un poder por meyar, e li dizié a lo rei castellano que por lo menos li’n tornase Araba. O rei castellano dizié que no’n tornaba ni una ni dos ni tres, e lo rei Nabarro que no se conformaba con una, que quereba las tres.
S'encarrañón entre ers e a la fin cadagún se’n fue ta casa suya, ta más tardi luitar entres ers durante muitas añadas. Dica que a la fin, se achuntón en 1.212 en a baralla d’as "Navas de Tolosa" (por zierto, que la parola castellana "nava" ye lo mesmo que corona en aragonés). Por parti d’Aragón estié Pietro lo catolico, pos o suyo pai eba muerto ixa mesma añada.
Grazias a ista baralla lo poder musulmán prenzipié la suya baxata. Ah!, e las cadenas de lo escudo de Nabarra son ta conmemorar ista baralla.
A tuca: la cima
A buega: la frontera
O risque: el riesgo
Arredol: alrededor
Rotuna: redonda
Una lifara: un banquete
Os crapitos: los cabritos
As trunfas: las patatas
A corona: la meseta

No hay comentarios:

Publicar un comentario