6/11/13

FALORDIETASMUXÓN (III)
-Pai, mata á lo guá, que me s’ha minchato!

O pai pillé á lo guá d’un ramal e lo se lebé ta un campo, lo maté e con un cultro l’ubrié en canal. O pai esqué por totas as partis, remené as ensundias e budiellos pero, no en trobé á Muxón. O pai, asabelo de tristo, se’n fue e dixé os budiellos d’o guá en o campo. Pero con a ulor, pasé un lupo que se minché os budiellos, e con ers á Muxón.
A l’atro diya, o lupo escaba de chentar chunto á un rebaño de güellas, e Muxón que paré cuenta, prezipié á chilar;
-Pastors!!!, que biene o lupo!

Os pastors, que sintioron os chilos, rodioron á lo lupo e lo matoron á tochazos. Cuan ya yera muerto, lo ubrioron con as suyas noballas, mientres Muxón chilaba que parasen cuenta e no li fesen mal. Pero los pastors no lo beyoron, e un d’os pastors se fize un tambor con o pelello d’o lupo, e Muxón se quedé dentro d’o tambor sin que dengún d’os pastors parase cuenta en er.
O pastor alzé o tambor chunto á una gran lezinera e se’n fue. Muxón se dediqué á rader o pelello con totas as suyas fuerzas e, poquet á poquet, consiguié ubrir un chiquet forato por do saqué a capeza. E
cuan lo consiguié bide benir á dos furtaires con una taleca plena de diners que lo amagoron en un forato d’a lezinera, e antis d’ir-se-ne dizioron;
-Aquí i será seguro ista nuei, maitín mos repartiremos os diners.

En que se’n fuoron, Muxón saqué o cuerpo, e cuan ya yera difuera se’n fue corriendo ta casa. I yeran os suyos pais, tristos e plorando. Cuan bidon á lo suyo fillo se metioron asabelo de goyosos, Muxón lis rezenté tot lo que li eba pasato, e tamién lo d’os furtaires.
Asinas que Muxón e lo suyo pai se’n fuoron enta la lezinera, sacoron a taleca e la se leboron ta casa. O pai merqué atro guá, e lis sobré diners ta mercar-sen más cosas que menestaban.
E fumo zafumato,
por a chaminera se ha esfumato.

Guá: buey
Cultro: cuchillo
Esqué: buscó
Remené: revolvió
Budiellos: intestinos
O lupo: el lobo
Noballas: navajas
Alzé: guardó
Lezinera: encina
Os furtaires: los ladrones
Forato: agujero
Taleca: saco
Amagoron: escondieron
Merqué: compró
Menestaban: necesitaban


No hay comentarios:

Publicar un comentario