20/11/13

FALORDIETASIXO YE BUENO
Un rei n’eba como amigo e consellero á lo suyo primer ministro. Yera un ombre tranquilo e saputo que li aduyaba en lo que sapeba e podeba. Iste ministro e consellero gosaba emplegar o dito;
“Ixo ye bueno”, e cuasi seguro que siempre azertaba, sapeba cuan parlar e qué dizir …
Anque un buen diya o rei, pelando una mazana, s’entiboqué con a noballa e se tallé o dido gordo. O rei prenzipié a chilar e con os güellos ubiertos batalers gollé á lo suyo ministro. O ministro asabelo de mielsudo lo gollé e dizié; “Ixo ye bueno”.
O rei, asabelo d’encarrañato li chilé:
-Sólo por l’aprezio que te n’he, no te tallo la capeza, pero te bo á engarcholar. Cómo be á estar bien que yo tresbata un dido?

O ministro mientres yera agafato gollé á lo rei e li dizié atra begata:
-“Ixo ye bueno”.

O rei pensé;
-Iste ombre ye atarantato, pensar qu’engarcholar-lo “ye bueno”.

Pasatos uns meses, os enemigos d’o rei dominoron e conquistoron as suyas tierras e se quedoron con o suyo castiello. Os enemigos dezidioron cremar-lo en sacrifizio á los suyos dioses por aber-lis dixato ganar á iste rei.
Continará …

Consellero: consejero
Saputo: sabio
Gosaba: solía
Tallé: cortó
Güellos: ojos
Batalers: de par en par
Gollé: miró
Mielsudo: tranquilo
Engarcholar: encarcelar
Tresbata: pierda
Cremar-lo: quemarlo

No hay comentarios:

Publicar un comentario