23/11/12

FALORDIETASO MESACHE E LOS FLAIRES
Un diya iban tres flaires fendo una chino-chano por un camín estreito, cuan bidon benir un mesache. Un d’os flaires lis diz:
-Paraz cuenta cómo mos n’imos á esmelicar con ixe mesache; lo imos á mariar á preguntas e beyeremos qué ye lo que respulia. Pos seguro que s’entibocará e asinas podremos esmelicar-nos d’er.
-Como siga espabilato …
-Bai compañero, no lo parixe.

Continaron caminando, e cuan ya yeran chunto á er, e dimpués de dar-li a buena tardi, un d’os flaires li pregunté:
-Ta do be iste camín?
-Iste camín no be ta garra puesto, que yo sepa ye quedo.        

O flaire ya no li fize denguna pregunta más, pero l’otri li pregunté:
-Pero …, cómo te clamas?
-Yo no me clamo, á yo me claman.

O flaire, una mica sorprendito, li torné a preguntar;
-E, cómo te claman?
-Cuan i so luen, á chilos.

O segundo flaire ya no gosé preguntar-li más, pero lo terzeno, beyendo como respuliaba, e chuzgando que yera un choben trazero, li pregunté;
-E qué fan en o tuyo lucar con os mesaches que son tan trazers como tú?

E lo mesache, farto d’ascuitar-los, lis respulié;
-Dixar-los ta flaires!!!!

Flaires: frailes
Chino-chano: lentamente
Esmelicar: partirse de risa
Ta garra puesto: a ningún sitio
Ye quedo: está quieto
Clamas: llamas
Luen: lejos
Á chilos: a gritos
No gosé: no se atrevió
Trazero: pilloNo hay comentarios:

Publicar un comentario