4/11/12

FALORDIETASCHUAN FATO (II)
Pero Chuan Fato, sin respuliar, torné á pasar a man por denzima d’a garza, e ísta dizié: “Graó!”
-E agora?, -pregunté a posadera-, qué ye lo que ha dito agora?
-Ha dito que’n as escaleras bi ha 10 euros.

A posaderá marché á escar-los, e los en trobé ascape. Torné esluzernata, e li dizié a Chuan Fato, atra begata, que li bendese a garza. Pero Chuan Fato, sin tartir, li pasé a man por l’animal e íste torné á dizir: “Graó!”
A posadera demandé que li diziese lo qu’eba dito agora, e Chuan Fato li respulié que ixo quereba dizir que á la fin d’a escalera bi’n eba 10 euros más. E como la posadera los en trobé, li dizié:
-Pos me ha que bender busté ixa garza, que yo li daré por era lo que quiera.

Chuan Fato li dizié que li’n bendeba por 6.000 euros; e la posadera li’n bosé. Chuan Fato pillé os diners e se’n torné ta lo suyo lucar. Cuan i plegué á lo lucar, fize clamar á tota la chen, e cuan yeran toz en a plaza, estendillé un dinzuelo e ité denzima os 6.000 euros, dizindo que ixo eba sacato de bender o pelello d’o guá.
Toz os bezinos, cuan bidon tantismos diners, matoron os suyos guás, lis tiroron os pelellos e se’n fuoron á la ziudá ta bender-los. Profers que no sacoron ni ta bosar-sen o biache, e toz se’n tornoron asabelo d’encarrañatos á lo lucar dizindo que iban á matar á Chuan Fato. Como no i yera en casa, se cagoron e la emplenoron de fiemo d’alto ta baxo.
Á l’atro diya, un tristo Chuan Fato metié tot o fiemo en dos talecas e se’n fué á la ziudá ta bender-lo. Ya en a ziudá, dixé as talecas chunto á una tabierna e se’n fue á la botiga que yera chusto enfrén á mercar un par de cosas. Cuan salié d’a botiga as talecas eban desaparexito. Pregunté á lo tabernero, e íste li dizié que los eba abentanto á la basuera porque pensaba que no n’eban amo. Chuan Fato li dizié que’n ixas talecas bi eba traches que costaban 3.000 euros, corrieron os dos chunto á la basuera, pero ya no i yeran porque eba pasato lo camión de replegar. Como no bi eba prebas ni cosa, e Chuan Fato yera muito encarrañato menazando con clamar á la polizia, o tabernero dezidié dar-li os 3.000 euros.
Continará …

escar-los: buscarlos
sin tartir: sin decir nada
dinzuelo: sábana grande
talecas: sacos
profers: por supuesto
bosar-sen: pagarse
fiemo: estiércol
botiga: tienda


2 comentarios:

  1. Qué ingeniosos que son estos vecinos! Qué ideas tienen...qué majos son...ahí redecorando la casa de Chuan Fato! Ni Ikea lo haría tan bien, jejeje

    Besos

    ResponderEliminar
  2. Pos ya beyerás como remata tot, seguro que por más que lo pienses no lo puez prexinar.
    Bsss

    ResponderEliminar