14/11/12

FALORDIETASCHUAN FATO (III)
Cuna i plegué á lo lucar, fize bandiar as campanas ta que biniese tot o mundo, e cuan toz yeran debán, ité en un dinzuelo los 3.000 euros ganatos dizindo que los eba bendito en a ziudá.
Os bezinos replegoron tot o fiemo d’o lucar e se’n fuoron á bender-lo. A chen d’a ziudá s’esmelicaban d’ers, e como prenzipiaban á empentar-los cada begata más encarrañatos, se’n tornoron ta casa suya churando dar un sobo á Chuan Fato.
Chuan se amagué ta que no lo en trobasen, e allora os bezinos li cremoron a casa. Allora, Chuan Fato pillé as zenisas e anunzié que las benderba en a ziudá. Cuan i plegué, se’n fue á una joyería, merqué un par e las dixé en a boquera d’a taleca mezclatas con a zenisa, e se posé en una cadiera con cara de patarieco á aguardar. Dimpués d’un ratet pasé un siñor que li pregunté:
-Qué ye lo que porta en ixa taleca?
-La n’he plena de joyas con zenisa ta que no s’estropeyen.

E lo siñor li’n merqué por 3.000 euros. Total que se’n torné á lo lucar e amostré á toz os bezinos os diners qu’eba sacato por a benda d’as zenisas.
Allora os bezinos cremoron totas as casas e se’n fuoron á bender as zenisas á la ziudá, e como no bendioron  as zenisas se’n tornoron ta lo lucar con a ideya de matar á Chuan Fato.
Lo pilloron e lo caloron en una taleca t’abentar-lo á lo ríu. Lo abentoron e se’n fuoron. Chuan Fato prenzipié á chilar;
-Qué no me caso con era!, anque siga rica yo no me caso con era!

E pasé por o beral un pastor con as suyas güellas. O pastor li pregunté lo que li pasaba, e Chuan Fato li conté que lo eban ligato ta casar-lo con una muller rica, pero er no quereba pos aimaba á atra muller. O pastor li propuse cambiar-se por er, e Chuan Fato estié d’alcuerdo, asinas que lo pastor se calé dentro d’a taleca e Chuan Fato se’n fue con as güellas.
Tornoron os bezinos e itoron a taleca á lo ríu. De buelta á lo lucar, se’n troboron con Chuan Fato que beniba con as güellas, e li preguntoron:
-Qué fas que no yes afogato?, e qué fas con ixas güellas?
-O ríu ye pleno d’eras, sólo bi ha que sacar-las d’o fundo.

Os bezinos se capuzoron en o ríu, e cada begata que un d’ers gorgollaba antis d’afogar-se, os demás li preguntaban á Chuan;
-Qué diz?, qué diz?
-Que lo ríu ye pleno d’eras, pero que i son totas en o fundo –respulié Chuan.

E toz os bezinos se murioron fendo un poder por pillar unas güellas que no esistiban.

Empentar-los: empujarlos
Un sobo: una paliza
A cadiera: el banco
Abentar-lo: tirarlo
As güellas: las ovejas
Ligato: atado
Afogato: ahogado
Gorgollaba: gorgoteaba
Fendo un poder: intentando

4 comentarios:

 1. Pues si que ye una falordieta bien imprexinable!
  Qui ye lo fato, Chuan o toz os demás? Patariecos perdidos tóz!!
  De agora en adebán atisbaré as míos bezinos con güen güellos...son tóz unos santos si os comparo con ista chen, jejeje.
  esmelicarse ye reirse?
  Tóz lo demás creo que lo replico!
  I astí bi ha una expresión que me fa goyo: "fendo un poder"...i "fendo un superpoder" ¿sería que se está superintentanto algo?...jajaja
  En fin...ya m'aturo!

  Muitas grazias mesache i bona nit!

  ResponderEliminar
 2. Si ye que bi ha chen muito mala por toz os puestos, sólo bi ha que parar cuenta en a chen que mos gubierna.
  Melico ye "ombligo", y esmelicar-se ye "partirse de risa".
  Me fa goyo que sigas tan contenta, o por lo menos ixo parixe a tenor de lo que escribes. Ye bueno arreguir-se, anque siga de nustros mesmos.
  Bss e buena nuei.

  ResponderEliminar
 3. Sí mesache, ye bueno arreguir-se, pero no "anque" sino "sobre todo" de nustros mesmos.
  E sí, sigo contenta anque a vegades ni la chen ni las circunstancias lo pongan fázil. Bi ha diyas que lo más gracioso que te trobas ye una puerta...asinas que millor "esmelicar-se" de uno mesmo.

  Besossss

  ResponderEliminar
 4. Pos ixo, á esmelicar-no "más que más" de nusatros. E siempre bi abrá bella presona que mos faiga arreguir-nos.

  Bsss

  ResponderEliminar