16/10/12

FALORDIETAS


OS SIETE CONIELLOS (II)
Muita chen se amané enta lo castiello por bier si podeban curar á la prenzipa, pero garra chen lo pude fer.
Un diya, una mai e una filla que bibiban en un lucar de amán, dezidioron prebar fortuna, pos as dos n’eban muitos conoximientos de plantas e flors, e confitaban en que, poderban trobar un remeyo ta sanar-la. Asinas que s’endrezoron enta lo castiello.
Ya de camín, ta ganar tiempo, pilloron un alcorze, e se aturoron ta chentar e descansar. Pero cuan sacoron o pan, lis se cayé por un marguinazo. As dos se debantoron e baxoron corriendo dezaga dica que lo bidon cayer dentro d’un forato. Cuan s’acachoron ta recuperar-lo, bidon que lo forato comunicaba con una gran espelunga que yera iluminata por dentro. Gollando por o forato, bidon una mesa con siete posientos e, poco dimpués bidon á siete coniellos blancos qu’entraban en a espelunga e, tirando-se lo pelello, se combirtioron en siete prenzipes, e los siete se posoron arredol d’a mesa.
Allora ascuitoron á un d’ers dizir, mientres pillaba un dital d’a mesa;
-Íste ye lo dital d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ísta ye la beteta d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E á otri:
-Ístas son as estixeras d’a prenzipa. Qui la ese astí!

E asinas un dezaga d’otri, dica fablar os siete.
As dos mullers se itoron ta zaga cutio cutio e sin fer rudio, pero antis d’ir-se-ne paroron cuenta en que bi eba una puerta muito bien amagata entre os maticals.
Allora marchoron ascape enta lo castiello e, una begata ie, demandoron bier á la prenzipa. A prenzipa yera chitata e no’n quereba bier á garra chen, pero as dos mullers prenzipioron á fablar con era e li rezentoron qui yeran e á qué se dedicaban e, á la fin, li dizioron qu’eban beyito en o suyo biache, mesmo lo que bidon en a espelunga e los siete coniellos.
Cuan a prenzipa sintié nombrar os siete coniellos blancos s’endrezé en o leito e demandé que li trayesen de chentar.
Continará …

Troabar: encontrar
Alcorze: atajo
Chentar: comer
Acachoron: agacharon
O forata: el agujero
Gollando: mirando
Os posientos: las sillas
Espelunga: cueva
Tirando-se: quitándose
Cutio cutio: sigilosamente
Os maticals: los arbustos
Chitata: echada
Sintié: oyó
O leito: la cama


2 comentarios:

 1. Buena nuei, mesache!
  Istos coniellos yen plenos de "sorpresas". Agora resulta que son prenzipes e dizin: "Qui la ese astí? (pregunto: se traduce por ¿quién lo ha dejado aquí??). E, antimás, se tiran lo pelello (qué es pelello?).

  E la mai e la filla son d'un lucar de "amán" (??).
  E lo zaguero...qué ye un "marguinazo"?

  Como siempre...muitas grazias!

  Besosss

  ResponderEliminar
 2. Buena nuei mesacha!!!
  Me fa muito goyo m'escribas os tuyos dandalos, asinas paro cuenta en lo que escribo e no'n replecan os nofablantes.
  Qui la ese asti; quien la tuviese aquí.
  Pelello; pellejo, piel
  De amán; cercano
  Marguinazo; talud

  E como siempre ..., muitas grazias por leyer-me
  Bssss

  ResponderEliminar