15/12/15

FALORDIETAS


FLOR BEROYA (IV)

-Lo beyes?, si fas lo bien, se replega o fruito.

 Plegoron enta l’árbol do i yera lo moquero, do se sobateba lo mesmo que una señera.

-Cómo pillar-lo, i ye asabelo d’alto!

-No t’alticames –dizié o caballo. Clama á l’alica que liberas-te d’os retes, e era lo te pillará.

 E asinas pasé, plegué l’alica, pillé o moquero, e li’n dié á lo mesache. Plegoron enta lo ríu, que baxaba mayenco.

 -Cómo sacar l’aniello d’o fundo d’o ríu?, baxa muita augua, e no se beye pon de pon.

-No t’alticames, clama á lo pex que salbés, er lo sacará.

 E asinas pasé, o pex amanexié con l’aniello en a boca. O mesache, muito goyoso, se’n torné ta palazio. Pero cuan li leboron as prendas á Flor Beroya, dizié que no ubrirba la puerta mientres no bullise en azaite o furtaire que la eba sacato de casa suya.

O rei li’n prometié, e li dizié á lo mesache qu’eba que morir bullindo en azaite. O mesache se’n fue asabelo de tristo enta la cuadra, e li rezenté á lo caballo lo que li pasarba.

-No t’alticames –li dizié o caballo, monta, correré muito e sudaré, fe-te esfriegas con á mía sudor e dixate itar en o caldero d’azaite.

 E asinas pasé, e cuan o mesache surtié d’o caldero, parixeba más polito que antis. Toz quedoron esluzernatos, e más que más Flor Beroya, que s’enamoré d’er.

Allora o rei, que yera biello e fiero, en bier lo que li eba pasato á lo mesache, e pensando que si feba lo mesmo se tornarba choben e polito
Asinas que, toz proclamoron rei á lo mesache, que se casé con Flor Beroya. E cuan li fue á dar as grazias á lo caballo, íste li dizié:
se capuzé en o caldero, e se sucarré.

-Yo so lo espritu d’aquer á qui aduyés, en a enfermedá e cuan se morié.


Sobateba: agitaba

Pon de pon: nada de nada

Bullise: hirviera

Esluzernatos: alucinados

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario