30/9/15

FALORDIETAS


O CALZERO D’ANCHEL (III)

En que dixé o tellato, un falcón que bolaba por denzima d’a casa, pensando que lo calzero yera una presa, lo pillé e torné á bolar. Pero cuan bide que no yera un animal, lo solté, e con tan mala fortuna, que cayé en un templo, e trenqué asabelo de beires.

Os que i yeran dentro, en sentir os rudios, bidon que yeran os borzeguins d’Anchel, e li’n dizioron á lo gobernador. Íste fize detener á Anchel.

-Bi aberba que penchar-te d’una cuerda, pero me das lastima, e sólo te condeno á quinze diyas de garchola e á bosar por espiazar os beires d’o templo.

 

Anchel cumplié á suya condena, bosé os diners, pero tamién li dioron os suyos borzeguins.

Anchel, farto de no poder desfer-se d’o suyo calzero, demandé fablar con o Sultán, e li dizié;

-Siñor, so muito infortunato, una serie de malas zercunstanzias me han lebato á la garchola, e me han feito bosar muitos diners. E la culpa ye d’o mío calzero, que no puedo destruyir. Bos demando aduya ta poder desfer-me d’ers.

 

Anchel dixé os borzeguins chunto á lo Sultán, e íste ordené que los cremasen en a plaza d’a ziudá. E dende ixe inte, Anchel no abié más problemas.

Falcón: halcón

Penchar-te: colgarte

Bosar: pagar

Espiazar: destrozar

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario