7/10/14

FALORDIETASLENA, A REINA D’AS GRIPIAS (III)
Una nuei, se leboron á los cuatro nirnos ta la selba, fizon una chera e, lis obligoron á dizir cómo poderban fer salir á lo suyo pai difuera d’o ríu. Os mesaches, á penar d’os tochazos que lis dioron os suyos tíos, no dizioron ni una parola. Pero la ninona yera xorrontata e no tardé guaire en dizir o secreto.
Con o lusco, os chirmans de Lena pilloron uns dallos e s’endrezoron á lo beral d’ ríu. Clamoron á la gripia e, cuan íste amanexié entre la esbruma, li talloron a capeza con o dallo.
Pasé lo mes, e Lena e los suyos fillos eban que tornar chunto á la gripia. Os suyos chirmans no dizioron cosa e la dixoron marchar.
-Gripia, gripia. Si yes bibo, esbruma de lei. Si yes muerto, esbruma de sangre. –dizié Lena.

O ríu se sobatié, e se debantoron una olas bien grans, e d’eras una muito gran d’esbruma roya. E Lena ascuité a boz d’a gripia que li diziba;
-Os tuyos chirmans me matoron con dallas. A nuestra filla, Tremoleta mos ha traizionato.

Desesperata, Lena gollé á los suyos fillos e dizié:
-Que la mía filla chiqueta se combierta en tremoleta, que tremole diya e nuei, que las plebias li escosquen a boca, que l’aire li peine as greñas. E busatros, os míos quiestos fillos, dende agora serez zereños árbols. Yo seré una salzera.

E toz quedoron feitos árbols.
E por ixo, lo caxico, o fraxín e l’abete son árbols zereños, e la tremoleta, tremola con a más lixera bisa.
Selba: bosque
Chera: hoguera
Parola: palabra
Xorrontata: asustada
Lusco: amanecer
Dallos: guadañas
Sobatié: agitó
Plebias: lluvias
Escosquen: limpien
Zereños: fuertes
Salzera: sauce
Bisa: brisa

No hay comentarios:

Publicar un comentario