25/3/14

FALORDIETASA CAZATAIRA DE BIRABOLAS (III)
Cuan dixoron de chilar toz os inseutos, se achunté o tribunal ta beyer que fer con a mesacha. Dimpués de un ratet, l’alguazil, que yera un caballet de sanbizén, leyé a sentenzia;
-A nirna Brioleta, será condenata á sufrir os mesmos martirios qu’era li ha feito á las paxarelas!

Una gran cantidá de aplausos se ascuitoron dimpués d’a lectura, e toz os inseutos, á parolas d’a fada, s’endrezoron á fer as suyas faenas, ya que se remataba la nuei e prenzipiaba o diya.
Brioleta, ixe maitín, se debanté d’o leito una mica alticamata por o suenio, pero como i yera con os suyos pais, xublidé pronto lo que li eban dito los inseutos e prenzipié a cazata con o rete d’as birabolas.
Pero la mesacha no sospeitaba que la yeran aguardando, dezaga d’uns buxos, un exerzito de abellas e grespias, que muito pronto fizon d’a cara d’a ninona o blanco d’os suyos agullons.
A mesacha no feba que demandar aduya, pero as abellas e grespias la encorreban e fizaban sin aturar-sen. Á la fin, os suyos pais consiguiron rescatar-la e lebar-la ta la suya cambra en do la curaron.
Muitos diyas tardé a mesacha en curar os suyos fabons, e cuan torné á lo chardín, si se’n remeré d’os inseutos, e enxamás torné á cazar paxarelas ni fer-lis cosa á los inseutos.

Chilar: gritar
Caballet de sanbizén: mantis religiosa
Una mica: un poco
Alticamata: preocupada
Xublidé: olvidó
Aguardando: esperando
Grespias: avispas
Agullons: aguijones
Cambra: habitación
Fabons: habón


No hay comentarios:

Publicar un comentario