21/5/13

FALORDIETASOS TRES COCHINS (II)
-Soflaré e soflaré e la caseta bulcaré!

E soflé con totas as suyas fuerzas e la caseta de palla bulqué.
O cochín más chicotón corrié enta la casa de fusta d’o suyo chirmán meyano.
-Aquí no mos minchará o lupo!, en ista casa no puede entrar!! –diziban os dos chirmans.

O lupo, asabelo d’encarrañato, se metié debán d’a puerta e prenzipié á soflar mientres chilaba;
-Soflaré e soflaré e la caseta bulcaré!!

A fusta se trenqué, e las paretes cayoron ta tierra, e allora os dos cochins se’n fuoron á acubillar-sen en a casa de adobas d’o chirmán mayor.
-No mos mincharás!, no mos mincharás! –chilaban os latons.

O lupo yera encarrañato e con muita fambre , e agora deseyaba minchar-se á los tres cochins. Asinas que s’amané enta la puerta e otulé;
-Soflaré, soflaré e la puerta bulcaré!

E se metié á soflar tan fuerte como l’ausín. Soflé e soflé, pero la caseta de adobas yera muito resistente e no conseguiba bulcar-la. Asinas que se’n puyé ta lo tellato ta poder dentrar por a chaminera. Pero cuan baxaba por dentro d’era, cayé en un caldero pleno d’augua bullindo penchato d’o cremallo.
Con o pelello sucarrato e lo estomaco laso, o lupo se’n fue enta la selba ta no tornar enxamás á saper-se cosa d’er, e …

FUMO ZAFUMATO,
POR A CHAMINERA,
S’HA ESFUMATO.

Bulqué: derribó
D’encarrañato: de enfadado
Se trenqué: crujió
Acubillar-sen: refugiarse
L’ausín: viento frío del norte con nieve
Bullindo: hirviendo
Penchato: colgado
Laso: vacío

3 comentarios:

 1. Buenas mesache!
  A mia mai me deziba ista falordieta cuan yo yera una nina e m'ha feito muito goio leye-la per astí.
  Bi'n eba un'atra, que tamién yera bien buena ta chazer como una choca, d'un lupo que se i posaba un pelello de corder e se pintaba as garras blancas ta embolicar a os corders chicorrons e minchar-se-ne, pero en iste inte no me i plega t'a o tozuelo como s'en clama.
  Salú e a plantar fuerte!

  ResponderEliminar
 2. Buenas mesacha!!!, grazias por leyer-me. E si torna ta la tuya capeza la falordieta la m'escribes e la pencho.
  Salú

  ResponderEliminar
 3. Uuuuf!! lo mío me ha costado pero ala, ya he leído uno. Para que luego no te me quejes. Charrar en aragonés ya será otra cosa pero bueno, al menos por leerlo que no sea.

  Aiba pues!

  ResponderEliminar