14/5/13

FALORDIETASOS TRES COCHINS E LO LUPO
Eba una begata tres latons que yeran chirmans e bibiban en una calbera d’a selba. O lupo los encorreba toz os diyas ta minchar-los-se. Ta escapar d’o lupo, os latonez pensoron en fer-sen una casa. A toz lis parixié una buena ideya, e se metioron á triballar, pero cadagún fendo-se á suya casa.
-A de yo será de palla –dizié o más chicotón-, a palla ye blanda e se puede triballar con fazilidá. Remataré pronto de fer-la e me’n iré á chugar.

O chirmán meyano dezidié que á suya casa la ferba de fusta:
-Puedo en trobar-me muita fusta por os arredols, feré á mia casa pronto con istos trallos e me’n iré tamién á chugar.

O mayor dezidié fer á suya casa con adobas.
-Anque me cueste muito tiempo, será fuerte e resistente, e dentro i seré á salbo d’o lupo. Le meteré una chaminera ta rustir glans e fer caldo de carrotas.

Cuan as tres casas estioron rematatas, os cochins cantaban e danzaban en a puerta, goyosos por aber rematato con o problema.
-No mos minchará o lupo!, en casa no puede entrar o lupo!

Allora surtié de dezaga d’un árbol gran o lupo, con muita fambre e chilando:
-Cochins, tos bo á minchar!

Cadagún s’amagué en casa suya, pensando que yeran á salbo, pero lo lupo s’endrezé á la caseta de palla d’o chirmán chicotón e otulé:
Continará …
Latons: cerdos
Chirmans: hermanos
Calbera: claro
Selba: bosque
Palla: paja
Fusta: madera
Trallos: troncos
Adobas: ladrillos
Os glans: las bellotas
As carrotas: las zanahorias
Otulé: aulló

2 comentarios:

 1. Muito bien! que contine rapedo!
  Me cuacan muito as falordias pa ninas y ninos!!!
  Un saludo.
  Luis M.

  ResponderEliminar
 2. Grazias por pasar-te á leyer-me.
  Salú

  ResponderEliminar