11/9/13

FALORDIETASAS FLORS D’A ROSERA (IV)
A mesacha li curé as nafras un diya, e dos diyas e dimpués de tres diyas, o mesache ya yera tan bien que se metié de pié e dizié que ya no yera dolento. A mesacha dezidié ir-se-ne, pero los pais d’o mesache quereban que se quedase, e li ofrezioron muitos presens, e tamién diners, pero a mesacha refusé tot, e antis de partir li dizié á lo mesache:
-Alcuérdate de qui te curé!!!!

Asinas que la mesacha se’n fue ta casa suya, se tiré as ropas que lebaba e se’n fue á bier a mazeta, e descubrié que a rosera yera biba e plena de flors. E ixa mesma nuei, cuan dioron as doze, se lebé a mazeta ta la finestra e canté;
-Fillo d’o rei, biene ya
que as flors d’a rosera
florexitas son.

E aparixié o mesache, con una espata en a man, entré en a cambra e li dizié á la mesacha:
-Mala muller!!!, me has esnafrato!!!!, agora morirás.
-Alcuérdate de qui te curé!

En sentir ixo, o mesache reconoxié a boz d’a persona que lo eba curato, abenté a espata e abrazé á la mesacha.
Más tardi, o mesache fize lo imposible por saper qui eba meso as noballas que li eban esnafrato.
Á la madastra e las fillas no lis fize cosa, pos yera buena persona. En cuanto á la mesacha, por curar-lo, li eba librato d’o maladu que li eba feito una broxa e dende ixe diya dixé de combertir-se en paxaro.
Os dos mesaches se pilloron d’as mans e se’n fuoron á bibir chuntos.

As nafras: las heridas
Dolento: enfermo
Refusé: rechacé
Se tiré: se quitó
Finestra: ventana
Espata: espada
A cambra: la habitación
En sentir: al oir
Abenté: tiró
Maldau: hechizo

No hay comentarios:

Publicar un comentario