2/7/13

FALORDIETASAS FLORS D’A ROSERA (II)
E á l’inte s’amanaba un paxaro que s’esbolustraba en a tierra d’a mazeta e se combertiba en un mesache poliu, dentraba en a cambra, se posaba chunto á era e pasaban a nuei parlando dica o lusco; e cuan li tocaban as primeras rayadas de sol, er se combertiba atra begata en paxaro e se’n iba bolando. Pero cuan se’n iba dixaba cayer una bolseta con diners.
Isto pasaba una nuei dezaga d’atra, asinas qu’en poco tiempo, as dos mullers eban chuntato ya muitos diners, e la tía mercaba totas as cosas polidas que ísta deseyaba, con lo que pronto abié fama de rica en o lucar.
Ascape plegué ixa fama á los uitos d’a madastra, que no feba atra cosa que pensar cómo yera posible que abiesen tantos diners. E li dizié á la suya filla mayor:
-Bellacosa estrania pasa en casa d’a tuya chirmanastra, porque era gasta muito, asinas que has que besitar-la e fer por quedar-te de nueis en casa suya.

Asinas que a filla mayor fize lo que li dizié á suya mai, pero de diya no bide cosa, e de nuei se quedé dormita,, con lo que tampó no s’enteré de pon.
Allora la madastra nimbié á la segunda filla con o mesmo encargo, e aquera mesma tardi se’n fue á casa d’a suya chirmanastra con a mesma ideya. Asinas qu’estioron tot o diya chuntas e, cuan plegué a nuei se chitoron en o leito; ista begata la filla simulé dormir-se. E l’atra, pensando que yera dormita, cuan yeran as doze, saqué a rosera á la finestra e canté:
-Fillo d’o rei, biene ya
que as flors d’a rosera
florexitas son.

Dito lo cual, plegué lo paxaro e, ya ombre, se posé chunto a era e estioron fablando tota la nuei. E cuan salié o sol, se’n fue dixando a bolseta con os diners. Tot isto lo bide a filla chicotona e marché á dizir-li-ne á la suya mai.
Continará …

S’esbolustraba: se revolcaba
A cambra: la habitación
O lusco: el amanecer
Dezaga: detrás
O leito: la cama

No hay comentarios:

Publicar un comentario