7/5/14

FALORDIETASO REI FARDACHO (II)
- Pero bueno …, cómo ye posible que sigas tan goyosa dimpués de pasar a nuei con ixe fardacho?, bi ha bellacosa que no me quiers dizir …?

A mesacha, anque insistié a mai, no conté ni brenca. E asinas pasoron os diyas. A filla cada diya más goyosa e la mai cada begata, terne que terne, ta que li diziese lo que pasaba. E á la fin li’n dizié, e la suya mai li fablé asinas;
- Para cuenta filla, asinas no podemos continar. O siñor d’o castiello ha que presentar-se como ye, e no en forma de fardacho. Bes á fer lo que yo te diga. Ista nuei, cuan se tire lo pelello, li’n cremas, e beyerás como se remata ista istoria.
 
En plegar a nuei, a mesacha fize lo que li eba dito la suya mai, e cremé o pelello d’o fardacho.
Pero cuan se disperté o mesache e bide lo pelello cremato, li dizié:
-Has descubierto lo mio secreto, agora me’n he que ir, e si quiers en trobar-me, abrás que qu’escar o Palazio d’o Maldau. E antis d’en trobar-lo, abrás que penar muito e caminar dicar trencar siete pars de calzero de fierro.

En dizir ixas parolas, o choben desaparixié. A mesacha se quedé asabelo de trista. Pero un diya, sin fer causo d’as parolas d’a suya mai, dezidié prenzipiar o camín ta escar á lo mesache Fardacho. Se calzé uns borzeguins de fierro, e se’n fué.
Pasé o tiempo, e la mesacha ya eba trencato sais pars de calzers e, por más que preguntaba, garra chen sapeba d’o Palazio. Dica que un diya bide una casa en o cobalto d’un tozal. A nirna puyé e truqué en a puerta. Allora salié una biella muito biella que li pregunté:
-Qu’escas por istas tierras?
-Esco á la mía parella que ye en o Palazio d’o Maldau. Pero ya he trencato sais pars de calzers de fierro e garra chen me sape dizir do puede estar.
-Bueno. A mía filla ye la luna que chira arredol d’a Tierra. Cuan maitín bienga yo li preguntaré, á bier si quiere aduyar-te. Pero abrás que amagar-te en ixa ferrada, no baiga á beyer-te cuan dentre e te minche.
Continará …
Ni brenca: nada
Li’n cremas: se lo quemas
Trencar: romper
Pars: pares
Borzeguins: botas
Garra chen: nadie
Amagar-te: esconderte
Te minche: te coma